40 zdjęć

AGENCJA FOTONEWS - 27.05.2019 WARSZAWA
KONFERENCJA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
N/Z ARKADIUSZ DESPOT MLADANOWICZ KRZYSZTOF STRZELCZYK JANUSZ NIEMCEWICZ SYLWESTER MARCINIAK MAGDALENA PIETRZAK WIESLAW KOZIELEWICZ WIESLAW BLUS ZBIGNIEW CIESLAK GRZEGORZ JEDREJEK WOJCIECH KRECISZ FOTOREPORTARZY DZIENNIKARZE
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.05.2019 WARSZAWA
KONFERENCJA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
N/Z KRZYSZTOF STRZELCZYK
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.05.2019 WARSZAWA
KONFERENCJA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
N/Z SYLWESTER MARCINIAK MAGDALENA PIETRZAK WIESLAW KOZIELEWICZ
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.05.2019 WARSZAWA
KONFERENCJA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
N/Z WIESLAW KOZIELEWICZ
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.05.2019 WARSZAWA
KONFERENCJA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
N/Z ARKADIUSZ DESPOT MLADANOWICZ KRZYSZTOF STRZELCZYK JANUSZ NIEMCEWICZ SYLWESTER MARCINIAK MAGDALENA PIETRZAK WIESLAW KOZIELEWICZ WIESLAW BLUS ZBIGNIEW CIESLAK GRZEGORZ JEDREJEK WOJCIECH KRECISZ TABLET CYFROWY
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.05.2019 WARSZAWA
KONFERENCJA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
N/Z WIESLAW KOZIELEWICZ
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.05.2019 WARSZAWA
KONFERENCJA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
N/Z MAGDALENA PIETRZAK
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.05.2019 WARSZAWA
KONFERENCJA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
N/Z MAGDALENA PIETRZAK
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.05.2019 WARSZAWA
KONFERENCJA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
N/Z ARKADIUSZ DESPOT MLADANOWICZ KRZYSZTOF STRZELCZYK JANUSZ NIEMCEWICZ SYLWESTER MARCINIAK MAGDALENA PIETRZAK WIESLAW KOZIELEWICZ WIESLAW BLUS ZBIGNIEW CIESLAK GRZEGORZ JEDREJEK WOJCIECH KRECISZ
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.05.2019 WARSZAWA
KONFERENCJA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
N/Z SYLWESTER MARCINIAK MAGDALENA PIETRZAK WIESLAW KOZIELEWICZ
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.05.2019 WARSZAWA
KONFERENCJA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
N/Z MAGDALENA PIETRZAK WIESLAW KOZIELEWICZ WIESLAW BLUS ZBIGNIEW CIESLAK GRZEGORZ JEDREJEK WOJCIECH KRECISZ
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.05.2019 WARSZAWA
KONFERENCJA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
N/Z WOJCIECH KRECISZ DOMINIK TARCZYNSKI
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.05.2019 WARSZAWA
KONFERENCJA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
N/Z MAGDALENA PIETRZAK
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.05.2019 WARSZAWA
KONFERENCJA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
N/Z MAGDALENA PIETRZAK
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.05.2019 WARSZAWA
KONFERENCJA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
N/Z SYLWESTER MARCINIAK MAGDALENA PIETRZAK
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.05.2019 WARSZAWA
KONFERENCJA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
N/Z MAGDALENA PIETRZAK WIESLAW KOZIELEWICZ
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.05.2019 WARSZAWA
KONFERENCJA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
N/Z SYLWESTER MARCINIAK
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.05.2019 WARSZAWA
KONFERENCJA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
N/Z WIESLAW KOZIELEWICZ
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.05.2019 WARSZAWA
KONFERENCJA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
N/Z ARKADIUSZ DESPOT MLADANOWICZ KRZYSZTOF STRZELCZYK JANUSZ NIEMCEWICZ SYLWESTER MARCINIAK MAGDALENA PIETRZAK WIESLAW KOZIELEWICZ WIESLAW BLUS ZBIGNIEW CIESLAK GRZEGORZ JEDREJEK WOJCIECH KRECISZ
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.05.2019 WARSZAWA
KONFERENCJA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
N/Z ARKADIUSZ DESPOT MLADANOWICZ KRZYSZTOF STRZELCZYK JANUSZ NIEMCEWICZ SYLWESTER MARCINIAK MAGDALENA PIETRZAK WIESLAW KOZIELEWICZ WIESLAW BLUS ZBIGNIEW CIESLAK GRZEGORZ JEDREJEK WOJCIECH KRECISZ FOTOREPORTERZY
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.05.2019 WARSZAWA
KONFERENCJA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
N/Z ARKADIUSZ DESPOT MLADANOWICZ KRZYSZTOF STRZELCZYK JANUSZ NIEMCEWICZ SYLWESTER MARCINIAK MAGDALENA PIETRZAK WIESLAW KOZIELEWICZ WIESLAW BLUS ZBIGNIEW CIESLAK GRZEGORZ JEDREJEK WOJCIECH KRECISZ
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.05.2019 WARSZAWA
KONFERENCJA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
N/Z ARKADIUSZ DESPOT MLADANOWICZ KRZYSZTOF STRZELCZYK JANUSZ NIEMCEWICZ SYLWESTER MARCINIAK MAGDALENA PIETRZAK WIESLAW KOZIELEWICZ WIESLAW BLUS ZBIGNIEW CIESLAK GRZEGORZ JEDREJEK WOJCIECH KRECISZ
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOSC
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.05.2019 WARSZAWA
KONFERENCJA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
N/Z GRZEGORZ JEDREJEK
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.05.2019 WARSZAWA
KONFERENCJA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
N/Z MAGDALENA PIETRZAK
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.05.2019 WARSZAWA
KONFERENCJA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
N/Z MAGDALENA PIETRZAK
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.05.2019 WARSZAWA
KONFERENCJA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
N/Z MAGDALENA PIETRZAK
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.05.2019 WARSZAWA
KONFERENCJA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
N/Z MAGDALENA PIETRZAK
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.05.2019 WARSZAWA
KONFERENCJA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
N/Z WOJCIECH KRECISZ
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.05.2019 WARSZAWA
KONFERENCJA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
N/Z ZBIGNIEW CIESLAK
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.05.2019 WARSZAWA
KONFERENCJA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
N/Z JANUSZ NIEMCEWICZ
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.05.2019 WARSZAWA
KONFERENCJA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
N/Z KRZYSZTOF STRZELCZYK
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.05.2019 WARSZAWA
KONFERENCJA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
N/Z ARKADIUSZ DESPOT MLADANOWICZ
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.05.2019 WARSZAWA
KONFERENCJA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
N/Z MAGDALENA PIETRZAK WIESLAW KOZIELEWICZ
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.05.2019 WARSZAWA
KONFERENCJA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
N/Z ARKADIUSZ DESPOT MLADANOWICZ KRZYSZTOF STRZELCZYK JANUSZ NIEMCEWICZ SYLWESTER MARCINIAK MAGDALENA PIETRZAK WIESLAW KOZIELEWICZ WIESLAW BLUS ZBIGNIEW CIESLAK GRZEGORZ JEDREJEK WOJCIECH KRECISZ
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.05.2019 WARSZAWA
KONFERENCJA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
N/Z MAGDALENA PIETRZAK WIESLAW KOZIELEWICZ
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.05.2019 WARSZAWA
KONFERENCJA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
N/Z ZBIGNIEW CIESLAK
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.05.2019 WARSZAWA
KONFERENCJA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
N/Z GRZEGORZ JEDREJEK
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.05.2019 WARSZAWA
KONFERENCJA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
N/Z PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.05.2019 WARSZAWA
KONFERENCJA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
N/Z PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA KRAJOWE BIURO WYBORCZE MIKROFON
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS AGENCJA FOTONEWS - 27.05.2019 WARSZAWA
KONFERENCJA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
N/Z PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA MIKROFON
FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS

1

/

1